Akordy

Obecně

 • Akord
  • = Souzvuk nejméně tří tónů různé výšky
  • Když tyto tóny hrajeme po sobě
 • Dělení akordů
  • Podle počtu tónů
   • Trojzvuky, čtyřzvuky, pětizvuky a vícezvuky
  • Podle stavby
   • Složené z tercií nebo kvart
  • Podle zvukového působení
   • Konsonance a disonance
  • Tvary základní a jejich obraty
 • Podrobněji se akordy zabývá nauka o harmonii
 • Nejčastější jsou akordy s terciemi
 • Obraty vznikají přeložením spodního tónu o oktávu výš

Kvintakord

 • Ze 2 tercií
 • Používáme malé velké i malé tercie
  • => 4 kvintakordy

Durový

 • = Velký, tvrdý
 • Velká tercie + malá tercie
 • V durové stupnici na prvním stupni
 • Kvintu má čistou
 • Např.: c e g, e gis h, as c es

Mollový

 • = Malý, měkký
 • Malá tercie + velká tercie
 • V mollové na prvním stupni
 • Kvintu má čistou
 • Např.: c es g, a c e, cis e gis

Zvětšený

 • Velká tercie + velká tercie
 • Ve stupnici celotónové na všech stupních a v harmonické mollové na 2. stupni
 • Kvintu má zvětšenou
 • Např.: c e gis, as c e, e gis his

Zmenšený

 • Malá tercie + malá tercie
 • V durové stupnici na 7. stupni
 • Kvintu má zvětšenou
 • Např.: h d f, e g b, gis h d, c es ges
 • Tóny kvintakordu se jmenují podle stupně v diatonické řadě
 • => prima - spodní tón, tercie - prostřední tón, kvinta - vrchní tón
 • Akordy nazýváme podle jejich primy

Septakord

 • Vznikají připojením další tercie ke kvintakordu
  • => Ze 3 tercií
  • => Jeho krajní tóny tvoří septimu
 • Název závisí na původním kvintakordu a septakordu
  • Užívá se zkratek
  • => tr./m. + v./m./zv./zm. + 7
   • Např.: tv.v. 7 = tvrdě velký septakord
  • Tvoříme: prvně kvinta a pak septim
  • Výjimky
   • Tvrdě malý = dominantní (nejčastěji na pátem stupni dur)
   • Zmenšený = zmenšeně zmenšený
 • Obraty septakordů
  • 3 obraty
   • Tvoří se podobně jako obraty kvintakordů
   • $7$ - septakord
   • $\frac{6}{5}$ - kvartsextakord
   • $\frac{4}{3}$ - terckvartakord
   • $2$ - sekundakord

Nónový akord

 • Ze 4 tercií - 2 krajní tvoří nónu
  • Velký nónový x malý nónový
 • Nejčastěji dominantní nónový (malý i velký)
 • 4obraty
  • $9$ - nónový
  • $\frac{7}{6}$ - sextseptimový
  • $\frac{5}{4}$ -kvartkvintový
  • $\frac{3}{2}$ - sekundtercový
   • Tenhle obrat se už nepoužívá

Undecimové a tercdecimové akordy

 • 5 a 6 tercií
 • Tercdecimový akord vyčerpává celou základní sedmistupňovou řadu
 • Jednotlivé druhy a obraty se moc blíže nerozeznávají
 • Až od 20. století

Kvartové akordy

 • Stavěné z kvart místo tercií
 • Akord ze sedmi kvart zahrnuje všech sem stupňů základní diatonické řady jako akord tercdecimový
 • Používají se, ale nemají zvláštní názvy
 • Akordy složené z kvint jsou jedny z obratů kvartového akordu

Sekundové shluky

 • Akordy lze tvořit i ze sekund
  • Označují se ale sekundové shluky
 • Zahuštěné akordy
  • Akordy s přidanou sekundou
 • Cluster
  • Vícetónový sekundový shluk
 • Více o akordech v nauce o harmonie