Ars Nova

(hudba na přelomu doby gotické a renesanční)

Zatímco ve Francii převládá spíše konstruktivní skladebná metoda a skladatelův cit se uplatňuje až v druhé řade, v Itálii je tomu naopak.

Ve Francii

 • Melodie se stává plynulejší a výraznější
  • Osvobozuje se od tradičních pravidel o rytmickém uspořádání melodie
  • Lze vidět u skladatelů jako Pierre de la Croix, Jeannot de l’Escurel nebo ve v literární veršované skladbš Roman de Fawel
  • Filip z Vitry
   • Phillipus de Vitriataci
   • 1291–1361
   • Ve svém teoretickém pojednání Ars nova (nové umění) popsal hledání nových cest v hudbě té doby
    • Zabývá se hlavně rytmem a notací
     1. Zdůvodnil dvojdobé členění rytmických útvarů
     • Do té doby se teoreticky primárně používali pouze liché trojdobé
     1. Vytvořil novou soustava notových tvarů a značek
     • Ta umožňovala přesně zapisovat rozmanité rytmické útvary, když uvolnila melodie z modálních schémat
 • Guilauma de Machaut
  • 1300–1377
  • Spojuje světský rytířský jednohlas s vícehlasem
  • Jeho jednohlasé a vícehlasé skladby se zachovali v četných rukopisech
   • Dají se dělit na řadu skupin (virelai, ballade, rondeau, motetus)
  • Machautova mše je první vícehlasá skaldba od jediného skladatele svého druhu
    • (Začátek Ma fin est mon commencement)
    • Ukázka

V Itálii

 • Itálie se prakticky nepodílela na počátcích vícehlasé hudbu
 • Laudi
  • Jednohlasé písně lidového charakteru
  • Původ ve vzrušené náboženské atmosféře kolem Františka z Assisi
 • Rozkvětu vícehlasu se Itálie těžší až v první polovině 14. století
  • Ovlivněn Francií
 • Marchetto di Padua
  • 1274–?
  • Napsal dva traktáty
   • Lucidarium
   • Pomerium in arte musicae mensurate
    • Řeší podobnou problematiku jako traktát Filipa z Vitry
 • Dolce stil novo
  • “nový sladký sloh”
  • Světské styly (madrigale, ballata, caccia) navazující na francouzské vzory z vícehlasé kantilény 13. století
 • Trecenta
  • Od základu nový postoj k vícehlasu
   • Už se nejedná o spojení dvou oddělených hlasů, ale o organickou jednotu, kde vrchní (vokální) hlas má funkci bohatě zdobené melodie a klidnější spodní (instrumentální) hlas dělá doplňující doprovod
  • Jednoduché technické prostředky
   • (Závěr madrigalu Nel mezzo a sei paon)
 • Nejvýznmanější skladatelé této doby byli Giovani da Cascia, Jacopo di Bologna, Francesco Landini
  • V 15. století nastává úpadek jelikož zdánlivá snadnost formátů italské ars novy způsobila nadprodukci a zploštění
   • Začátek madrigalu (Per la mia dolce piaga)

V Anglii

 • Anglii ars nova moc nezásahla
  • Spíš se hudba konzervativně kontinuálně vyvíjela
 • Anglické skladby byli méně konstruktivní než francouzské, měli ale plnější zvuk (obvykle byli čtyřhlasy, občas i pětihlasy)
  • (Beata Progenis)
 • Nejvýznamnější skladatelé této doby byli Leonel Power, John Dunstable
   • (Alma Redemptoris)
  • Dunstable byl velice známý v zahraničí
   • Od 15. století vstoupil anglický discantus ve známost i mimo Anglii