Complex Harmonical Relationships

  • Složitý harmonický vztah vniká buď postupným nebo současným složením jednoduchých harmonických vztahů (viz Basic Concepts in Harmony)

Charakteristické disonantní útvary

  • Materiál charakteristických disonantních útvarů pro oba tónorody:
    • g—h—d+f—a(s)—e