Grafická stránka jazyka

Základní pojmy

  • Grafém
    • Základní jednotka grafické stránky jazyka
    • Písmena, tečky a další znaky
  • Čeština je založená na fonologickém principu
    • Nepíšeme přesně, to co slyšíme
    • To je způsobeno jak významovými, tak historickými důvody