Husitská literatura

  Get the milk gang
 • reformace
 • objevuje se od 2. poloviny 15. století
 • literatura ma agitanční charakter
 • žánry:
  • duchovní píseň
  • bojovná píseň
  • postila
   • soubor kázání
  • satira
  • polemika
  • spor
  • kronika
  • traktát
   • o náboženských otázkách
 • Husovi předchůdci

  • příchod za vlády Karla IV.
  • kázali o reformě církve
  • střediskem se stala Betlémská kaple
  • kázali v němčině, češtině i latině
  • Konrád Waldhauser

   • německý kazatel
   • kázal v němčině a latině studentům i veřejnosti
  • Jan Milíč z Kroměříže

   • kázal v češtině všem vrstvám
   • byl velmi nadaný a vzdělaný
   • měl radikální myšlenky
   • byl označen za kacíře a vykázán
  • Tomáš Štítný ze Štítného

   • šlechtického původu
   • studoval va Praze a byl ovlivněn kazateli
   • po studiu v Praze se vráti do jižních Čech kde psal traktáty
   • Knížky šestery
    • o obecných křesťanských věcech
   • Řeči besední
    • úvahy o rozmluvách o bohu v rodině
   • Řeči sváteční a nedělní
    • úvahy o rozmluvách hospodáře s rodinou o svátcích
   • Knížky o hře šachové
    • o hře šachové
 • Jan Hus

  • *1371, Husinec - *6. 7. 1415, Kostnice
  • studoval na Karlově univerzitě
   • získal titul mistr
   • nějakou dobu byl rektorem
  • kázal v Betlémské kapli
  • ovlivnilo dílo Johna Wycliffa
  • kritizoval kněze
   • za porušování celibátu
   • za kupování svých úřadů
   • za prodej odpstků
   • za bohatství a obžerství
   • za rozmařilý život
  • byl označen za kacíře
  • byl na něj vyhlášen interdikt
   • nemohl kázat v Praze
  • v roce 1414 odjel do Kostnice obhajovat své učení
   • byl zatčen a souzen
   • nedostal možnost se obhájit
   • mohl se jen odvolat
   • zůstal u svého učení a byl upálen
  • je mu připisována pravopisná reforma
   • zrušení spřežek
   • jediná spřežka, která zůstala je ch
  • Výklady Viery, Desatera a Páteře
   • výklad tří základních křesťanských modliteb
   • páteř je modlitba Otče náš
   • ostré výpady proti křesťanství
  • Dcerka
   • adresováno zbožným dívkám
   • jak poznat Boha
   • jak přemáhat těžkosti života
  • Knížky o svatokupectví
   • kritizuje papeže
   • vysvětluje své názory o fungování církve
  • O šesti bludiech
   • latinský traktát
   • vykládá šest tezí
   • odlišuje se v něm od učení církve
  • Postila
   • soubor kázání
   • pro širší publikum
   • psáno jednodušším jazykem
  • O církvi
   • vyjadřuje svoje názory na církev
  • Dopisy z Kostnice
   • soubor dopisů, která psal svým přátelům
   • patetické, hluboké
   • kolovali mezi lidmi
 • Husité

  • Jistebnický kancionál
   • soubor písní
   • sepsán ve druhé polovině 15. století
   • tři části:
    • bojové písně
    • příležitostné duchovní písně
    • obecné duchovní písně
   • nejznámější písně:
    • Ktož jsú boží bojovníci
    • Povstaň velké město pražské
   • autoři jsou u většiny neznámí
    • některé jsou připosovány Janu Husovi
  • Husitská kronika
   • zaznamenává období 1414 - 1422
   • byla sepsána Vavřincem z Březové
    • pravděpodobně zemřel při jejím psaní
   • obsahuje některé zpětně zapsané události
  • Budyšínký rukopis
   • pochází z první poloviny 15. století
   • obsahuje husitské skladby
   • autorem je pravděpodobně Vavřinec z Březové
   • najvýznamnější skladby:
    • Žaloba Koruny české
     • obviňuje Kostnický koncil za to, že Češi jsou považováni za kacíře
    • Porok Koruny české
     • namířeno proti korunovaci Zikmunda I.
    • Hádání Prahy s Kutnou Horou
     • psané formou hádky
     • města jsou zobrazeny jako ženy
      • Kutná Hora je ošklivá stará žena
      • Praha je krásná mladá dívka
     • nakonec vstupuje do hádky Jěžíš a chválí Prahu
  • Petr Chelčický

   • byl to pacifista
   • neuznávál trojí lid
   • odsuzoval obhajobu víry bojem
   • věřil, že dělnický život je příprava na opravdový život v nebi
   • obával se příchodu antikrista
    • ve svém údajném vidění uzřel antikrista v každém z nás
    • boj není mezi dobrem a zlem ale mezi těmito koncepty v nás samotných
   • byl jako posluchač v Betlémské kapli
   • Kunvald
    • jeho následovnící zde založili vlastní církev
    • vznkla Jednota bratrská
   • inspiroval mnoho myslitelů 19. a 20. století
   • bývá označován za největšího myslitele středověku
   • je významný hlavně pro zdůrazňování svobody člověka
   • Postila
    • obsahuje všechny jeho myšlenky o víře
    • převahuje apokalyptické vidění světa
   • Sieť viery
    • dvoudílné obrovské dílo
    • probírá špatnosti víry a dělbu společnosti
  • Václav Šašek z Bířkova

   • napsal významný cestopis
    • Z Čech až na konec světa
   • hovoří o cestě poselstva Jiřího z Poděbrad
    • poměry v Českých zemích se zlepšili