Klasicistní literatura

Charakteristika

Obecná

 • Vznikl ve Francii 17. století za vlády Ludvíka XIV. (krále Slunce) a odtud se rozšířil do celé Evropy
  • Tato první fáze klasicismu se nazývá barokní klasicismus
  • Později se stal slohem osvícenského panovnického dvora
   • V době francouzské revoluce se rozšířil i mezi měšťaňstvo
   • Další vlnu klasicismu přinesl Napoleon Bonaparte v napoleonských válkách, tzv. empír
 • Název vznikl ve Francii v 17. století a odvozuje se od lat. classicus (prvotřídní)
 • Představuje reakci na baroko a rokoko a zdůrazňuje proti nim střízlivý racionalitu, uměřenost a strohý a srozumitelný řád
 • Inspirace v antice
 • I v hudbě a umění

Literatura

 • Rozvijí se zejména epická poezie a dramatická tvorba
 • Dramata musela dodržovat trojí jednotu a psala se obvykle ve verších
  • Požadavek stylové vybroušenosti, srozumitelnosti a jasnosti
 • Vyzdvihuje nutnost společenského řádu, pevné morálky a schvaluje i absoluní moc vládce
 • Narozdíl od baroka je zastánce střídmosti, kázně a rozumu
 • Literatura se dělila na dva proudy:
  • Vysoká literatura
   • Tragédie, ódy, hymny, eposy
   • Zpracovává vznešená témata
   • Náměty většinou z antiky
  • Nízká literatura
   • Komedie, bajky, satiry
   • Zobrazuje život měšťanstva i venkovanů
   • Často komicky

Zahraniční autoři

Tragédie

Pierre Corneille

 • 1606–1684
 • Na počátku klasicismu, místy barokní prvky
 • Částý motiv konfliktu povinnosti a citu (povinnost vítěží)
  • Postavy se chovají navenek vždy racionálně
 • Cid
  • Inspirováno Písní o Cidovi
  • Hlavní postava je Jiména a její milý Don Rodrigo
  • Otec Jimény urazí otce Dona Rodriga
   • Rodrigo musí pomstít úrážku svého otce, takže vyzve Jiménina otce na souboj a zabije ho
  • Jiména požádá krále, aby bol Rodrigo potrestán
   • Rodrigo je poslán do bojů, kde vyhrává získá si přezdívku Cid
 • V bojích se nakonec Rodrigo očistí
  • Jiména a Rodrigo se berou

Jean Racine

 • 1639–1699
 • Píše většinou psychologické tragédie
 • Zobrazuje vášně postav (hlavně egoistické)
  • Tyto vášně je často vedou do záhuby (ničí je samotné i jejich blízké)
 • Faidra
  • Tragédie
  • Děj se odehrává ve starověkém Řecku
  • Žena krále Thesea, Faidra, se zamilovala do nevlastního syna Hippolyta, po peripetiích páchá sebevraždu

Komedie

Molière

 • 1622–1673
 • Vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin
 • Celý jeho dospělý život je spojený s divadlem
  • Cestoval s kočovnou společností, poté se usadil ve Francii
  • Stal se královským divadelníkem
  • Divadelní hry hrál, upravoval i psal
   • Jeho hry nebyly vždy původní
 • Psal mj. tzv. charakerové komedie
  • Vysmívá se špatným vlastnostem člověka
  • Dodržuje všechna pravidla komedie (z antiky)
  • Vycpávkové pasáže, aby splnil normy na délku
  • nomen omen
   • Jméno postavy vyjadřuje její vlastnost (např. Harpagon znamená ve francouzštině lakomec)
 • Lakomec
  • Nejznámnější hra
  • Antický náměť
  • Jedná se de facto o přepracování Komedie o hrnci (antická hra od Plauta)
   • On jí pouze zasadil do Francie jeho doby
    • Odehrává se v Paříži
  • Harpagon
   • Bohatý, starší vdovec
   • Má dvě děti a chce je provdat výhodně
    • Nechce jim dovolit sňatek z lásky
     • Pro svou dceru našel bohatého vdovce
     • Pro svého syna chce najít bohatou nevěstu
 • Zdravý nemocný
  • Vysmívá se hypochondrii
 • Tartuffe [tartyf]
  • Kritizuje podvodníky
  • Hlavní postava je podvoník
  • Získá si bezmeznou důvěru bohatého měšťana Orgona
   • Pomocí intrik a pomluv si na sebé nechá přepsat celý Orgonův majetek
   • Z Organa se stává žebrák
    • Král zasáhne, potrestá Tartuffe a Orgon dostává zpět svůj majetek
 • Škola žen
 • Škola mužů
 • Misantrop
  • Komedie o misantropovi
   • Opak filantropa, nemá rád lidi

Bajky

Jean de La Fontaine

 • 1621–1695
 • Útočné bajky namířené proti charakteru společnosti
 • Inspiroval se u Ezopa
 • Lev, vlk a lišák

Ivan Andrejevič Krylov

 • 1769–1844
  • Klasicismus se dostal do Ruska se zpožděním
 • Dochovalo se asi 200 veršovaných bajek
 • Kritizuje špatné sociální vlastnosti se sociálním podtextem
  • Útočí skrytě třeba i proti carovi
 • Vlk a beránek
  • Vlk vyhnal beránka od napájedla
  • Ponaučení je, že silnější si získa, co chce

Commedia dell’arte

 • Nižší žánr 16. století z Itálie
 • Založena na improvizaci a typizaci postav
  • Postavy hráli v maskách a měli jednoznačné kostýmy
   • Herci často hráli
 • Ve hrách bývají:
  • Páni (bohatí měšťané)
   • Braní mladým v lásce a služebníci jim dělají naschváli
   • Např. Pantalone, Dottere nebo Capitano
  • Služebníci
   • Např. Harlekýn (ve Francii Pierot)
    • Má komický, hodně barevný kostým
    • Většinou nešťastně zamilovaný do nějaké služebné
    • Obvykle oblíbená postava u obecenstva
    • Jeho vystoupení často doprovázeno akrobatickými vysoupeními
   • Např. Kolombína
    • Zaměstnaná u pána, aby se starala o dceru
    • Té dceři pomáhá třeba v lásce atd.

Carlo Goldoni

 • 1707–1793
 • Z Itálie, ale žil potom dlouho i ve Francii
 • Napsal asi 200 komedií
 • Založený na commedia dell’arte
  • Ale ubral v nich hodně prostoru pro improvizaci
  • Potlačil taky typizaci postav (např. zrušil masky)
 • Sluha dvou pánů

Osvícenství

 • Myšlenkový směr
 • Důraz na rovnoprávnost, svobodu a rozum
  • Kritizuje absolutismus
 • Nejvíce ve Francii
 • Literatura těsně spojená s filosofií
  • Hlavní žánry: filosofický román, dobrodružný román, román v dopisech

Velká Encyklopedie

 • Vychází ve Francii mezi lety 1751 a 1772
 • Kolektiv autorů (encyklopedistů)
  • Hlavní redaktoři: Denis Diderot, Jean d’Alambert
 • 17 svazků textů a 11 svazků ilustrací
  • Shrnutí dosavadních poznatků o přírodě a společnosti
  • Cílem je racionální přístup a vzdělání vede k pokroku

Autoři

Denis Diderot

 • 1713–1784
 • Materialistický filosof, kritik a spisovatel
 • Jeptiška
  • Román
  • Psaný formou dopisů
  • Vyprávění dívky Zuzany zavlečené proti své vůli do kláštera (kritika církve)
 • Jakub fatalista
  • Filosofický román
  • Putování Jakuba (sluhy) a jeho pána (šlechtice)
  • Konfrontace dvou životních postojů fatalismu a svobody
   • Fatalismus = Víra v osud, odevzdání se osudu, přesvědčení, že vše v životě důležité je dáno osude

Voltaire

 • 1649–1778
 • Vlastním jménem Francois-Marie Arouet
 • Filosof, historik, spisovatel
 • Přední osobnost té doby, bohatá korespondence
  • Vystupoval proti despocii a náboženství
   • Zastánce tolerance
 • Candide neboli Optimismus
  • Filosofický román
  • Hlavní hrdina, Candide (morálně “čistý”), prochází různými životními situacemi a dobrodružstvými, mnohdy velmi bizarními
   • Kritika zvůle absolutistické moci a církve
   • Candide nakonec poznává, že závisí na něm samotném, jaký bude on sám i jeho život

Charles Louis de Montesquieu

 • 1689–1755
 • Spisovatel
 • O duch zákonuů
  • Rozebírá společenská řízení
   • Vystopuje proti despocii a za ideální považuje republiku
 • Perské listy
  • Formou dopisů
  • Peršan Uzbek cestuje po Evropě
   • Cestuje za vzděláním
   • Píše o svém poznázní z Evropy dopisy
    • Přijímá myšlenky osvícenství, ale nežije podle nich

Daniel Defoe

 • 1660–1731
 • Spisovatel a tajný agent působící ve Skotsku
  • Kromě dobrodružných knih psal i politické pamflety a eseje
 • Robinson Crusoe
  • Osud trosečníka, který 28 let obývá pustý ostrov
  • Velice populární
   • Izolovala další autory k napsání tzv. robinsionád
  • Boj a vítězství jako atributy životní filosofie anglické buržoazie

Jonathan Swift

 • 1677–1745
 • Jeden z největších anglických satiriků
  • Psal politické články a pamflety (většinou ostře satirické)
 • Téměř celý svůj život strávil v Irsku
  • Jeho konec byl poznamenán duševní chorobou
 • Gulliverovi cesty
  • Čtyřdílný utopický alegoricky a zejména satirický a parodický román
  • Hlavním hrdinou je kapitán Lemuel Gulliver
   • Postupně podniká cestu do Liliputu (mezi trpaslíky), Brobdingnagu (mezi obry) a do dalších zemí