Romantismus (literatura)

Prerormantismus

 • Reakce na klasicismus a osvícenství
 • Také znám jako sentimentalismus
  • Kladl důraz na city
 • Vznikl ve Francii v polovině 18. století
  • Silně se ale rozvinul i v Německu

Charakteristika

 • Důležitá je svoboda jednotlivce
 • Člověk by měl žít v souladu s přírodou
  • Člověk se rodí čistý, instituce ho většinou kazí
 • Zájem o historii a lidovou tvorbu
 • Motivy
  • Příroda, tajemno, melancholie
   • Mluví se třeba o poezii hřbitovní a jezerní
  • Prostota, lidová

Nové žánry

 • Sentimentální román
 • Lyrický cestopis
 • Černý román

Zahraniční autoři

Jean Jacques Rousseau

 • 1712–1778
 • Filosof, spisovatel
 • Žil ve Francii v době osvícenství (příspaval i trochu do encyklopedie)
 • Teoreticky se věnoval výuce
 • Člověk je od narození dobrý
  • “Návrat k přírodě”
 • Emil, čili o výchově
  • Odmítnuto jako bezbožné
   • Dětem nemají být
 • Nová Heloisa
  • Odkaz na příběh nenaplně lásky Eluezy z 12. století
  • Julie a její domácí učitel se do sebe zamilují
   • Čteme formou dopisů mezi jimi dvěma
   • Nicméně oba pochází z jiného stavovského stavu, takže jim to otec nepovolí
   • Učitel odjede na cesty, ona se vdá a bydlí na venkově
    • Poté, co se učitel vrátí, nabídneme mu bydlet ve stejném domě
  • Končí smířlivě, harmonický vztah na venkově
   • Julie teda tragicky umírá

Antoine Francois Prévost

 • 1697–1763
 • Spisovatel a překladatel
 • Nějaký čas působil u jezuitů
 • Poté odjel do Anglie, kde se živil psaním a překládáním
 • Mannon Lescaut
  • Rytíř Des Grieux
  • Próza
   • Vítěslav Nezval z toho později udělal populární veršovanou hru
  • Potkává mladou dívku Mannon, která je posláná rodiči do kláštera
   • Zamilují se a spolu utečou do Paříže, kde žijí
  • Mannon okouzluje muže a dostává dárky
   • To kazí jejich vztah a její charakter
   • Je obviněna z krádeže
    • Je deportovaná, Des Grieux chce jet s ními
    • Nicméně ještě před deportací Mannon umírá tragicky na neznámou nemoc

Sturm und Drang

 • “Bouře a vzdor”
 • Na konci 18. století
  • Združovalo umělce
 • Idealizují spouru jedince proti světu
  • Většinou končí tragicky
 • Tvůrčí svoboda
  • Nechtěli už být svázáni normami klasicismu
 • Svázáno s filozofií
  • Například Johann Herder
   • Každý národ prý v určitých cyklech historie hrajé klíčovou roli
   • Podle něj nastává v 19. století čas slovanských národů

Johann Wolfgang Goethe

 • 1749–1832
 • Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem
  • Poté dlouho politicky působil ve Výmaru
  • Byl i v Mariánských lázních
   • Tam se zamiloval jako starý do sedmnáctileté dívky (která ho odmítla)
 • Věnoval se hodně věcem (anatomii, barvám atd.)
 • Poezie
  • Trilogie vášně
 • Próza
  • Utrpení mladého Wertera
   • Sentimentální román formou dopisů
   • Nešťastná láska
    • Werter je zamilovaný do Loty, který je ale zasnoubená s Albertem, má je ráda oba
    • Werter zklamaný odjíždí z města a snaží se na Lotu zapomenout
     • Nicméně se mu to nepodaří, vrátí se a zjistí, že věci jen komplikuje a je nešťastný a tak spáchá sebevraždu
 • Drama
  • Faust
   • Dvoudílná tragédie
   • Veršované
   • Zakládá se na pověsti o mladíku, co prodá svou duši ďáblu
   • Hlavní motiv je hledání smyslu života
    • Faust prahne po poznání
    • Upíše svou duši ďáblu Mefistesovi
     • V momentě, kdy bude šťastný v životě, propadne jeho duše ďáblu
     • Ale nenachází spokojenost
     • Až jako starý koupí půdu a rozdá jí chudým lidem a poprvé cítí štěstí
      • Tímhle dobrým skutkem se vymaní z duše Mefistofela

Friedrich Schiller

 • 1759–1805
 • Žil ve Výmaru
  • Znal se s Goethem
 • Hlavními motivy jeho děl je touha po svobodě
 • Loupežnící
  • Drama
  • Kontrast dvou bratrů
   • Intrikami Franz připraví Karla o dědictví a snoubenka
   • Karl se chce pomstít Franzovi a proto se přidává k loupežníkům
   • Franz se obává pomsty a spáchá sebevraždu
    • Když se to dozvídá vše otec, umíra žalem
   • Karel svým loupežníkům také slíbil majetek a svojí bývalou dívku
  • Karel svých činnů nakonec lituje
   • Protože je na něj vypsaná vysoká odměna, rozhodne se jít k nějakému chudákovi, aby si aspoň takto trochu odčinil své činy
 • Úklady a láska
  • Drama
  • Nenaplněná láska kvůli společnosti
   • Měšťanská dívka se zamiluje do šlechtice
    • Nicméně se nemůžou vzít
    • Šlechtic je do ní také zamilovaný a ze žárlivosti jí otráví
     • Dívka mu před smrtí řekne, že ho taky miluje a tak se otráví taky
 • Óda na radost
  • Básnická sbírka