Zvuková stránka jazyka

 • Jazykovědné disciplíny zabývající se zvukovou stránkou jazyka

  • Fonetika
   • Vznik řeči, hlásek
  • Fonologie
   • Významy hlásek
  • Hláskosloví
   • Součást gramatiky
  • Ortopie
   • Nauka o správné výslovnosti
  • Rétorika
  • Logopedie
 • Čeština má fonologický pravopis
  • Není založený jenom na tom, co slyšíme
   • Důležitější je význam slova
  • Rozdíl mezi fonetickým (vše se píše přesně tak, jak se vyslovuje)
  • Například slovo bílý x býlý zní stejně, ale jinak se píše
 • Slabika

  • Nejmenší organizační jednotka v řeči
  • Základ slabiky tvoří samohláska nebo slabikotvorná souhláska
  • Dělíme na:
   • Slabiky otevřené
    • Končí na samohlásku
    • mává
   • Slabiky zavřené
    • Končí na souhlásku
    • páv
 • Hláska

  • = Fón
  • Nejmenší zvuková jednotka
  • Foném
   • Nejmenší jednotka řeči, co vyslovujeme
    • Stále nese význam
     • Když jí nevyslovíme správně, změní se význam slova
  • Dělení hlásek
   • Krátká/dlouhá samohláska
   • Znělá/neznělá souhlaska
   • Slabikotvorná souhláska
   • Sykavá souhláska
 • Samohláska

  • = Vokál
  • Dohromady 10
   • Krátké: a, e, i, o, u
   • Dlouhé: á, é, í, ó, ú
  • Ve výslovnosti nerozlišujeme rozdíl mezi i/y, ú/ů
  • Hláska vzniká výdechovým proudem z úst
  • Máme různěpostavená mluvidla
   • rty, jazyk, zuby
  • Dělení podle postavení jazyka
   • Podle pohybu dopředu a dozadu
    • přední, střední, zadní
   • Podle pohybu nahoru a dolů
    • Vysoké středové, nízké
  • Dvojhlásky
   • = Diftongy
   • Vysloví se během jedné slabiky splávavě
   • Jediná česká souhláska je ou
    • Z řečiny jsme převzali au a eu
 • Souhláska

  • = Konsonant
  • Vzniká při výdechu
   • Nemohou znít sami o sobě
    • Musíme k nim něco přidat (buď samohlásku nebo slabikotvornou souhlásku)
  • Místa tvoření
   • V dutině ústní
   • Dělíme např.: (nemusíme umět)
    • Obouretné
     • Překážka v předu na rtech
     • p, m
    • Retozubné
     • Zuby se dotknou dolního rtu
     • v
    • Dásňové
     • Jazyk se opře o dásně
     • d
    • Patrové
     • ň
  • Způsoby tvoření
   • Výdechový proud vždy narazí na nějakou překážku
   • Úplný závěr
    • = Závěrové
    • Například b, v
    • Části mluvidel jsou úplně na sobě a hláska vyjde až po otevření
   • Úžina
    • = Úžinové
    • Části mluvidel se k sobě pouze přiblíži a proud projde mezi nimi
    • Například: s, z, ch
    • Můžeme je držet
   • Polozávěrové
    • = Překážka se uzavře a poté se změní na úžinu
  • Dále se dělí na znělé a neznělé
   • Znělé
    • Dochází ke kmitání hlasivek
   • Neznělé
    • Nedochází ke kmitání hlasivek
 • Dvojhlásky
  • Splývavá výslovnost
   • dětství [-c-], pražští [-š-], panna [-n-]
  • Styly vyslovování dvojhlásek
   • Základní
   • Hovorový
   • Pečlivý
 • Spodoba & Neutralizace znělosti
  • = připodobnění znělosti ve skupině hlásek
  • Neutralizace
  • Asimilace
   • progresivní asimilace
    • první hláska ovlivní druhou
    • shořet [schořet], shnít [schníť]
   • regresivní asimilace
    • druhá hláska ovlivní první
    • shořet [zhořet], shnít [zhnít]