Zvuková stránka věty

 • Ve větách se nacházejí přízvuky
 • V češtině je obvykle přízvuk na první slabice
  • 'v domě, 'za domem'

Jádro výpovědi = část věty, co nese hlavní informaci textu

 • V češtině dáváme obvykle nakonec
 • Klademe na tuto část důraz

Větný takt = Část věty s jedním slovním přízvukem

Větný úsek = část věty (případně celá věta), kterou jsme schopni vyslovit na jeden nádech

 • V mluveném projevu by jsme se měli dbát na to používat vhodně dlouhé větné úseky

Klonky

Příklonky

 • “Příklánějí se k přízvučnému slovy”
 • Krátké tvary zájmen, tvary pomocného slovesa být, která se nacházejí za přízvučným slovem
 • Nejčastěji se vyskytují ve větě na druhém místě
  • Usmíval se na mě.

Předklonky

 • Krátké spojky, částice
 • Před přízvučným celkem
  • Maminka i tatínek

Intonace

Klesavá (kadence)

 • V závěru klesá výška hlasu
 • Nejčastěji v oznamovacích větách
  • Nicméně se občas používá i v rozkazovacích a přacích větách
  • Často se používají i v emocionálně zabarvených zvolacích větách (tam je spíše taková stoupavě klesavá kadence)

Stoupavá (antikadence)

 • V závěru stoupá výška hlasu
 • Nejčastěji ve zjišťovacích (ano/ne) otázkách