Čeledi rostlin

Mechy

 • Výtrusné rostliny
 • Chybí vyvinuté cévní svazky
 • Zadružují vodu a zabraňují erozi

Plavuně

 • V ČR chráněné
 • ¨Pro jejich vývoj dochází k rodozměně
 • Využití
  • Pudr, zásyp
 • Zástupci
  • Plavuň vidlačka, věneček barvitý

Přesličky

 • Jediná žijící třída přesličkovitých
 • Řadí se do třídy vyšších rostlin
 • Nejznámnější zástupce je přeslička rolní
  • Nejhojnější přeslička v ČR
 • Další zástupci
  • Přeslička bahenní
   • Jedovatá
  • Přeslička příční
   • Běžný druh, při březích rybníků ve vodě
  • Přeslička lesní
   • Stínomilný zástupce přesliček

Kapradiny

 • Rostliny původem z prvohor
 • Zakrnělý stonek => dobře vyvinuté listy vyrůstajcí z přízemní růžice
 • Na listech výtrusnice s výtrusy
 • Zástupci
  • Hasivka orličí (ČR)
  • Kapraď samec (ČR)
  • Stromové kapradiny (tropy)

Jinany

 • Dvoudomé opadavé dřeviny
 • Ploché vějiříkovité listy
 • Zástupci (pouze jeden)
  • Jinan dvoulaločný
   • Zvaný živá fosílie
   • 20–40 m vysoký
   • Plod vypadá jako peckovice
   • Listy se používají v léčitelství
    • Tinktura z něj slouží jako prevence degenerativních onemocnění (mrtvice, infarkt…)

Jehličnany

 • Nahosemenné
 • Většinou jednodomé
 • Borovicotvoré
  • V mírném pásu a horských oblastech
  • Zástupci
   • Smrk, borovice, jedle atd.
 • Liánovcotvaré
  • Tropické oblasti
  • Zástupci
   • Lianovcovité, chvojníkovité, welwitschiovité

Makovité

 • Čeleď dvouděložných rostlin
 • Listy jsou jednoduché, střídavé
 • Plod je lysá tobolka (makovice)
 • Semena jsou bohatá na olej
 • Rostliny obsahují alkaloidy
  • Využití v lékařství/podzemní činnosti
 • Zástupci
  • Mák vlčí, vlaštovičník větší

Růžovité

 • Vůni jejich květů způsobují vonné silice nacházející se v pletivech
 • Často opatřeny palisty (někdy přeměněny v listy)
 • Plody mohou být měchýřky, nažky, peckovice nebo malvice
 • Zástupci
  • růže
  • maliník
  • třešeň
  • kontryhel

Leknínovité

 • Nížší dvouděložné rostliny
 • Sladkovodní a vytrvalé byliny
  • Mají jednoduché plovoucí, nebo ponořené listy
  • Nápadité květy, které se rozvíjejí nad hladinou
 • Zástupci
  • Leknín bílýx

Břízovité

Lískovité