Květ

 • = soubor přeměněných listů sloužicích k pohlavnímu rozmnožování
 • Složení

  • květní stopka - upevňuje květ ke stonku
  • květní lůžko - rozšířená horní část květní stopky
  • květní obaly - kalich, koruna, případně okvětí
  • reprodukční orgány - tyčinky a pestík
 • Květní obaly

  • nepodílejí se přímo na rozmnožování
  1. Tvarově a barevně rozlišené:
   • Kalich
    • vnější část květního obalu
    • tvořen zelenými lístky - volné nebo srostlé
   • Koruna
    • vnitřní část, nápadná, pestře zbarvená
    • láká opylovače
    • lístky mohou být srostlé nebo volné
  2. Nerozlišené
   • Okvětí
    • lístky volné nebo srostlé
 • Reprodukční orgány

  • přímo se podílejí na rozmnožování
 • Tyčinky

  • samčí pohlavní orgány
  • produkují pylová zrna (mikrospory)
  • nitka + prašník
   • 2 prašné váčky
    • 2 prašná pouzdra (4 celkem(2*2))
  • soubor tyčinek = andreceum
 • Pestík

  • samičí pohlavní orgán
  • soubor pestíků = gyneceum
  • skládá se z:
   • Semeník
    • spodní rozšířená část
    • 1 nebo více vajíček
    • Typy:
     • spodní
     • svrchní
     • polospodní
   • Čnělka
    • střední protáhlá část
   • Blizna
    • vrchní část
    • zachycují se zde a klíčí pylová zrna
 • Rozdělení květů

  • Podle souměrnosti
   • a) Pravidelné
    • více rovin souměrnosti
   • b) Souměrné
    • 1 rovina souměrnosti
   • c) Asymetrické
    • nemají žádnou rovinu souměrnosti
 • Podle pohlavnosti
  • a) Oboupohlavné
   • obsahuje samčí i samičí pohlavní orgány
   • např. Jabloň
  • b) Jednopohlavné
   • samčí nebo samičí pohlavní orgány
   • rostliny:
    1. Jednodomé
     • samčí i samičí květy na jednom jedinci
     • např. dub
    2. Dvoudomé
     • jedinec se samičími nebo jen se samčími květy
     • např. vrba, rakytník
 • Květenství

  • soubor květů uspořádaných na společném stonku
  • Složení

   • Hlavní vřeteno
    • hlavní stonek - společný
   • Postranní vřetena
  • Typy

   • Hroznovitá

    • postranní vřetena nepřerůstají hlavní vřeteno
    • Hrozen
     • květy přibližně na stejných stopkách
     • např. rybíz
    • Lata
     • hlavní stonek s postranními hrozny
      • směrem k vrcholu se zkracují
     • např. šeřík
    • Klas
     • přisedlé květy
     • např. jitrocel
    • Jehněda
     • převislé květenství
     • přisedlé květy
     • opadá vcelku
     • např. líska
    • Okolík
     • přibližně stejně dlouhé květní stopky
      • vyrůstají z jednoho místa
     • např. prvosenka
    • Hlávka (strboul)
     • velmi zkrácené vřeteno → květy téměř přisedlé
     • květy na všechny strany
     • např. jetel
    • Úbor
     • květy na rozšířeném lůžku
     • zákrov = soubor listů na spodní straně
     • např. heřmánek
   • Vrcholičnatá

    • postranní vřetena přerůstají zkrácené hlavní vřeteno
    • Vrcholík
     • mnohoramenný - více postranních vřeten ve stejné výši
     • např. bez černý
    • Vidlan
     • dvouramenný vrcholík - dvě postranní vřetena
     • např. knotovka bílá
    • Vijan
     • jednoramenný vrcholík - vyvíjí se jen jedno postranní vřeteno
     • např. pomněnka
  • Dělení květu podle složitosti

    1. Jednoduchá
    • hroznovitá
    • vrcholičntá
    1. Složená
    • kombinací dvou jednoduchých květenství
    • Složený okolík
     • z několika okolíčků
     • miříkovité
    • Hrozen z vijanů
     • např. jírovec
 • Využití květu

  • Výroba
    1. Léčiv
    • lípa, divizna, heřmánek
    1. Krémů a parfémů
    • růže, šeřík, jasmín
  • Zelenina
   • květák