Raný středověk

 • Začátek středověku
  • 476
  • 306
   • Nástup Konstantina Velikého
  • 313
   • edikt milánský (povolení křesťanství)
  • 529
   • Konec Platónovi akademie
  • Konec středověku
   • 1492
    • Objevení Ameriky
   • 1453
    • Dobytí Konstantinopole
   • 1648
    • Konec třicetileté války

Barbarská království

 • Protostáty, co vznikali v Evropě po pádu Západní Řmské říše
 • Nemají dlouhého trvání
 • Vandalská říše
  • V sev. africe od roku 455
  • Zanikla, když je porazil Justinián I.
 • Vizigótská říše
  • Španělsko od konce 5. století
  • Přijali křesťanství
  • Zanikla invazí Arabů na Pyrenejský poloostrov
 • Ostrogótská říše
  • Itálie
  • Zanikla taky díky Justiniánovi I.
 • Langobardská říše
  • Porazil je Karel Veliký
 • 7 Anglosaských království

Francká říše

 • Germánský kmen
 • V počátcích kolem ústí řeky Rýn
 • Postopně ovládl oblast severní Francie a Neměcka
 • V čele byl vždy náčelník, později král

Chlodvík

  1. století
 • První panovník z rodu Merejovců
 • Ovládl velkou část Francie
 • Příjal katolictví
 • Už se považoval a choval jako král
 • Byl hamižný
 • Jeho vnuk Thundebert
  • Dokončil ovládnutí Francie
  • Poslední svrchovaný panovník
  • Když panovník zemřel, rozdělil říši mezi jeho syny
 • Majordomové
  • Úřadnici, co de facto řídili říši
   • Z panovníků se stávají spíše loutky
  • Karel Martet
   • 732 porazil Araby
   • Budoval elitní armádní skupinu jezdců
    • Uděloval jím území do pronájmu
    • Základ šlechty

Pipin III. krátký

 • Chtěl být král, obrátil se na papeže
  • Aby ukázal moc, porazil Langobardy
  • 751 se stává králem
  • Jeho panovnická moc pochází od Boha
 • Po smrti se jeho království rozdělilo mezi 2 syny
  • Karel a Karomon
  • Válčili spolu a soupeřili, kdo bude mít prvního syna pojmenovnaného po otci
  • Karloman náhle umírá
   • Z Karla se stává král, Karel Veliký

Karel Veliký

 • Vládl cca 50 let
 • Většinu času válčil
 • Úcta k papeži
  • Porazil langobardy
 • 25.12. 800 - Karel Veliký císařem, papežem
  • Obnovení svaté Římské říše
 • Období jeho vlády – karolínská renesance
 • Uvedl stříbrné mince (denáry)
 • Umírá 814
  • Říše se rozpadá

Ludvík I.

 • Syn Karla Velikého
 • Synové ho donutili rozdělit říši mezi sebe a syny
  • Válčili spolu až se v 843
   • Verdanská smlouva ukončila
    • Říše rozdělená na 3 části
     • Karel II Holý ve Francii
     • Ludvík Němec v Německu
     • Lothar (Benelux)

Arabský svět

Před Mohamedem

 • Arabové na arabském poloostrově
 • Žili v rodech
  • Šajchové veleli
 • Polyteismus
  • Černý káme
 • Pastevci, obchodníci atd.
 • Mekka, Jathrib (Medina), Táif

Počátek islámu

  1. století, Mekka
 • Mohamed pocházel z Kurajovců
 • 610 zjevení archanděla
 • 613 Mohamed předává korán
  • Monoteismus
 • 622 vyhnán do Mediny
  • Počátek islámského kalendáře

Sjednocení Arabů

 • Mohamed sjednotil Araby, dobyl Mekku, konec polyteismu
 • 632 Mohamed umíra, nástupce je chalífa
  • Nástupci byli 4
  • 661 rozdělení muslimů na:
   • Šíity
    • Věří ve volbu chalífy
   • Sunnity
    • Věří v pokračování rodu

Ummajová (dynastie)

 • Muávia
  • Choval se jako král
  • Vybudoval vládní dvůr
  • Expanze
   • Ovládnutí s. Afriky
  • 711 dostali se na Pyrenejský poloostrov
   • Porazili vizigóty
  • 732 porazili je frankové

Sámova říše

 • Vše co víme je z franckých zdrojů
  1. stol. slované mají na našem území problémy z Avary
  • Sámo (francký překupník zbraní) přijel se zbraněmi na slovanské území a prodával je
  • Slované si ho vybrali jako vůdce proti Avarům
   • Slované porazili Avary i Franky (631) u Vogastiburgu
  • Po Sámově smrti se říše rozpadla

Velká Morava

 • Původně vzdálená Morava (záměrně špatný překlad z dob obrození)
 • 830 První informace o Moravě
 • Mojmír vs. Pribina
  • Vyhrál Mojmír
  • Ovládl území, vyhnal Pribina
  • Rozkvět moravské říše
 • 846 Rostislav se stal kníže za pomocí Ludvíka Němce
  • Morava se stává křesťanskou
   • Frančtí kněží, velký vliv na křesťanství
 • Rostislav žádá papeže jestli nemůže mít svoje kněze
  • Papež neodpověděl
  • Požádal byzantského císaře Michaela III.
   • Vysílá a V.M. misii
 • 863 Cyril a Metoděj přichází
  • 867 odjezd do Říma vysvětlit papežovi jejich činy
  • Cyril umíra v Římě, Metoděj se vrací a je zajat a uvězněn
   • Propuštěn na papežův příkaz
   • 873 - Vrací se Metoděj ale už je jiný panovník
 • Svatopluk
  • Moc získal dvojí zradou
   • Válčil s Franky z toho důvodu
  • Vytvořil z V.M. velký stát
  • Umírá 804
 • Ota II způsobil zánik V.M.