Tónové výšky a soustavy ladění

Absolutní a relativní výška tónu

 • Každý tón má svojí výšku, kterou můžeme přesně určit
 • Abychom poznali opakování melodie, nezáleží na výškých absolutních, ale výškách relativních
  • Absolutní výška
   • Je dána kmitočtem ($f$)
  • Relativní výška
   • Je dána rozdílem výšek některých tónů
 • Jen málokterý člověk má absolutní sluch
  • Všichni lidé mají tzv. relativní sluch
   • Školený hudebník dokáže na základě výšky jednoho tónu určit výšku ostatních

Komorní a soustavy ladění

 • Tónová soustava i notopis uvádějí výšku relativní
  • => Stačí znát absolutní výšku jednoho a můžeme odvodit výšku dalších tónů
  • => Výše a níže naladěné hudební nástroje můžeme samostaně znít dobře, ale dohromady ne
 • Podle mezinárodní dohody z roku 1953 se laodění provádí podle tónu $\bf{a^1}$ (a.k.a. komorní a) o výšce 440 Hz
 • Ke stanovení výšek ostatních tónů podle komorního $a^1$ se užívá soustav hudebního ladění
  • Nejběžnější je soustava rovnoměrně temperovaného ladění
   • Oktává je rozdělena na 12 stejných dílků
    • => Je umožněna enharmonickou záměnou
  • Jiné soustavy (například pythágorejská nebo didynická) mohou mít jiný počet dílků