Tóny a tónová soustava

Zvuk a tón

 • Zvuk = vše co slyšíme
  • Vzniká rozechvěním hmoty
  • Dělí se na tóny a hluky:
   • Tóny
    • mají přesnou výšku
    • můžeme je napodobit zpěvem nebo hud. nástroji
   • Hluky
    • všechny zvuky krom tónů
    • Nemají určitou výšku => nelze je napodobit
 • V hudbě užíváme především tónů hudebních nástrojů a lidského hlasu, nicméně lze v hudbě uplatnit i některých hluků (např. triangl nebo činel)

Vlastnosti tónů

 • Základní vlastnosti tónů jsou:
  • Délka
   • Podle toho, jak tóny znějí dlouho
   • Mohou být kráteké, dlouhé,…
  • Síla
   • = hlasitost, dynamika
   • Podle toho, jak silně (= hlučně) tóny znějí
   • Mohou být slabé, silné,…
    • Mohou se zeslabovat, zesilovat
  • Barva
   • témbr (timbre)
   • Označujeme barvy především podle původu tónu
    • (tón) fagotu, housllí, klavíru, mužského hlasu, klaksonu auta,…
   • Můžeme popsat i bližší sluchový vjem tónu
    • Mohou být jasné, temné, ostré, drsné, duté, plné, sametové,…
  • Výška
   • Určujeme jí pomocí frekvence (kmitočtu)
    • můžou být vysoké, hluboké,…
   • Každý tón má něměnou frekvenci
   • Některé hluky mají dost zřetelnou výšku na to, že se blíží tónům, některé hluboké tóny mají výšku hůře určitelnou a blíží se ke hlukům

Tónová soustava, jména tónů

 • Tónová soustava
  • = Přehledné uspořádání všech tónů, užívaných v hudbě, podle jejich výšek

   • Nevšímá si ostatních vlastností tónů (délka, síla, atd.)
 • Základem naší soutavy je sedm tónů - c, d, e, f, g, a, h
  • Těchto sedm tónů se v tónové soustavě několikrát opakuje v různých výškách
  • Souhrně se nazývají základní tónová řada
 • Od výchozího c k jeho opakování nacházíme 8 stupňů -> tato vzdálenost se nazývá oktáva
 • Tónová soustava má 9 oktáv:
   1. Subkontra
   • Značí se velkým písmenem se 2 v indexu - např.: $D_2$ (čti subkontra dé)
   1. Kontra
   • Velké písmeno s 1 v indexu - např.: $F_1$ (čili kontra ef)
   1. Velká
   • Velké písmeno, bez čísla v indexu - např.: $G$ (čti velké gé)
   1. Malá
   • Malé písmeno, bez čísla v indexu - např.: $h$ (čti malé há)
   1. Jednočarkovaná
   • Malé písmeno, nahoře buď 1 nebo ' - např.: $c^1/c'$ (čti jednočárkované c)
   1. Dvoučárkovaná
   • Např.: $d^2/d''$
   1. Tříčarkovaná
   • Např.: $a^3/d'''$
   1. Čtyřčarkovaná
   • Např.: $h^4/d'''$
   1. Pětičárkovaná
   • Např.: $c^5/d''''$
 • Z krajnch tónů se užívá jen několik tónů
  • Klavír má rozsah $A_2 - c^5$

Tóny zvýšené a snížené

 • Každý tón tónové soustavy lze dvakrát nebo jednou snížit
  • Pro jedno zvýšení přidáme -is, pro dvojité -isis (izis)
  • Pro jedno snížení přidáme -es, pro dvojité -eses
 • Tóny c, d, e, f, g, a, h se nazývají základní
  • Tóny zvýšené nebo snížené se nazývají odvozené nebo alternované

Celý tón a půlton, tóny enharmonické

 • Základních a odvozených tónů je v rámci oktávy celkem 35
  • Rozlišujeme ale pouze 12 výšek v oktávě -> tóny stejné výšky se mohou jmenovat stejně
 • Nejmenší vzdálenost dvou tónů se nazývá půltón
  • Např.: e-f, f-fis, d-es
 • Dva půtóny tvoří celý tón
  • Základní soustava tónů v rozsahu jedné oktávy se skládá ze:
   • 2 půltónů (e-f, h-c)
   • 5 tónů (c-d, d-e, f-g, g-a, a-h)
   • => Vzdálenosti mezi jejími stupni nejsou stejné
 • Tóny, jež mají stejnou výšku, ale různý název se nazývají enharmonické
  • Enharmonická záměna
   • = Záměna tónu za tón stejné výšky, ale jiného jména
   • Tóny umístěně na téže klávese jsou vždy enharmonické

Diatonický a chromatický půltón

 • Půltóny rozlišujeme na diatonické a chromatické
  • Diatonické
   • Odvozené od sousedních, a tedy různých základních tónů
   • Např.: c-des, cis-des, cis-fis, g-a,…
  • Chromatické
   • Odvozené od jednoho základního tónu
   • Např.: c-ces, des-d, c-cis, h-hes,…
 • Celé tóny se na různé druhy se nerozlišují
 • Diatonická tónová řada
  • Tónová řada v níž jsou mezi jednotlivými stupni různé vzdálenosti
  • Např. Základní tónová řada je diatonická
 • Chromatická tónová řada
  • Tónová řada, která zahrnuje všech dvanáct supňů v oktávě
   • Vzdálenosti mezi stupni této řady jsou vesměs stejné, jsou to půltóny, některé chromatické (od toho název řady), některé diatonické